Brandex Brandtätningar

Huvudkontor i Nyköping och lokalkontor på flera orter i norra Sverige. Företaget har aktivt använt Total Fleet GPS-baserade system för uppföljning av fordon med ökad lönsamhet som följd. Företagets huvudsakliga inriktning är brandtätningar, brandskyddsmålning och brandisolering. Verksamheten bedrivs både som entreprenader i större projekt och som mindre och korta serviceuppdrag.

Uppdrag: Effektivisera resursutnyttjandet och öka kundservicen. Hinna fler kunduppdrag med samma bemanning genom minskat tidsspill för transport.

Lösning: Total Cars GPS-baserade uppföljningsenheter installeras i bilarna. Resursplaneraren ”ser” tillgängliga enheter i realtid. Administration får automatiska loggar för korrekt faktureringsunderlag.

Resultat: Lönsamheten har ökat då mer av arbetstiden kan spenderas hos kund istället för att ödslas på onödigt långa resor. Underlaget för resedebitering och ersättning har säkerställts genom automatiska rapporter vilket minskat arbetsbelastningen för administrationen.