ELEKTRONISK KÖRJOURNAL

Spara tid och pengar åt dig själv och företaget genom att installera Total Car Fleet system som uppfyller skatteverkets alla krav.

En elektronisk körjournal säkerställer att all dokumentation och loggning av kördata i körjournalen överensstämmer med skatteverkets krav. If you rave about, you can search any joy located at australian tennis open results. Idag är det viktigt att föra sin körjournal korrekt och efter skatteverkets anvisningar för att slippa onödig upptaxering och straffskatt.

Produktblad Körjournal

 

 

Elektronisk körjournal

Elektronisk körjournal

Läs mer om elektronisk körjournal här