ISA produkter

Ökad trafiksäkerhet med ISA – intelligent stöd för anpassning av hastighet med integrerad
navigation

OÅNkad trafiksaÅNkerhet med ISA – intelligent stoÅNd foÅNr anpassning av hastighet

Total Car är först ut med en lösning där det intelligenta stödet för anpassning av hastighet, fullt integrerats med en avancerad navigationsmodul.

Total ISA ger effektivt stöd för ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan samt lägre kostnader för bränsle, service och underhåll.

 

– > Snabbmanual Total ISA

 

GPSmart integrerad ISA och navigation

 • Stor pekskärm med bästa upplösning
 • Samtidig ISA + Navigation
 • Föraridentifiering
 • Tjänste- och privatkörningsval
 • 2-vägs kommunikation via Messenger
 • Massinläsning av intressepunkter (kunder, serviceställen…)
 • Statistik, rapportering och uppföljningsfunktion
 • Möjlighet till egen guideröst
 • Individualiserad företagsprofil av bakgrunder, vyer mm.
 • Egen utveckling möjliggör kundanpassning
 • micro-SD minneskort

 

ISA i korthet

ISA betyder Intelligent Speed Adaption, eller översatt ”intelligent stöd för anpassning av hastighet”

Enhetens GPS-mottagare och dator, motsvarar den som finns i en navigator, samt Trafikverkets databas, NVDB, med det svenska vägnätets gällande hastighetsbegränsningar. GPS-tekniken i Total ISA registerar fordonets hastighet och jämför den med den på platsen gällande hastighetsbegränsningen.

Total ISA tar även hänsyn till tilläggsskyltar med exempelvis datum och tidsstyrd hastighetsbegränsning. Hänsyn tas även till typ av fordon, personbil eller lastbil.

Förändringar i Trafikverkets databas uppdateras via enhetens minneskort, eller i realtid genom integration med TotalCar kommunikationslösning. Uppdateringar förmedlas direkt till Total ISA och överensstämmelse uppnås med den verkliga situationen på platsen där fordonet befinner sig.

Tydliga signaler assisterar föraren

Via den tydliga stora, högupplösta, displayen visas gällande hastighetsbegränsing parallellt med fordonets aktuella hastighet. Skulle hastigheten överskrida begränsningen, blinkar hastighetssymbolen samtidigt som ljudsignal avges för att informera föraren att anpassa hastigheten.

OÅNkad trafiksaÅNkerhet med integrerat intelligent stoÅNd foÅNr anpassning av hastighet och navigation

Samtidig ISA + Navigation

Med Navigationen aktiverad, agerar ISA-funktionen i bakgrunden. Om hastighetsgränsen överskrids, växlar displayen automatiskt från kartläge till ISA-läge. Navigationens röstguidning är aktiverad även i ISA-läget för att säkra kontinuerlig guidning. När hastigheten anpassats, återgår enheten automatiskt till kartläge.

Navigation i korthet

Mervärde genom integrerad Navigation

Total ISA är försedd med komplett navigationsfunktion och den senaste navigations- och karttekniken. Dubbla kostnader och dubbla enheter undviks då den integrerade enheten ger ett komplett stöd för hastighetsanpassning, navigation och information.

Den egenutvecklade programvaran, ger flera förmånliga möjligheter. Bland annat möjligheten att individualisera skärmbildernas utseende med företagets logotyp, färgsättning, inläsning av egen guideröst mm.

Massimport av intressepunkter

Utöver detta kan massimport av intressepunkter, POI, genomföras vilket spar tid och säkerställer att samtliga kund- och servicepunkter alltid finns tillgängligt för föraren.

Övrig funktionalitet

Föraridentifiering och Privat / Tjänstekörning

Enheten har inbyggt stöd för identifiering av förare genom kod samt val av ärendetyp – Privat eller tjänsteärende.

Messenger 2-vägs kommunikation

Kopplingen till Total Car kommunikationslösning, ger möjlighet till 2-vägs meddelandehantering via Messenger

Uppföljning via automatiska rapporter

Återrapportering ger underlag för uppföljning och besparing

Anslutning till Totalcar kommunikationslösning levererar fullt stöd för statistik och uppföljning. Genom återrapporteringen kan bland annat den genomsnittliga hastigheten avläsas för att jämföras med bränsleförbrukning och service- och underhållskostnader.

 

Minimal installation

Total ISA levereras komplett med:

 • Universalfäste för vindruta
 • Strömkabel
 • Minneskort med vägnätsdatabas, NVDB

Kontakta oss för mer information om våra ISA-produkter.