NCC effektiviserar med TotalCar

– Fordonsparken förses med avancerad positioneringsteknik för ökad säkerhet och miljöhänsyn

NCC, ett av nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag, har utrustat företagets service- och bruksfordon med positionerings- och mätutrustning för att minska fordonsflottans miljöpåverkan. Utrustningen GPSmart, är ett GPS- och sensorbaserat verktyg för realtidsuppföljning av position och färddata. Systemet monitorerar
även bränsleförbrukning och ger föraren aktivt stöd för anpassning till gällande hastighetsbegränsningar genom integration av stödsystemet TotalCar-ISA. För att höja säkerheten ytterligare har även Alkolås integrerats.