GPS Personlarm

Total Nano personlarm skyddar dig och din personal i alla situationer. Ett personlarm är en trygghet för den som kan utsättas för våld, hot eller olyckshändelser i sitt arbete.

Förhöjd säkerhet för bland annat ensamarbetande genom att vårt personlarm har GPS/GLONASS lokalisering.

Produktblad personlarm

Liten, prisvärd personlarm-enhet med många inbyggda sensorer:

  • Temperatur
  • Tryck
  • Rörelse
  • e-kompass
  • kollision
  • Ljus
  • Ljud

Personlig säkerhet för personal med högriskjobb

Man Down Larm

IP66 klassad

Precis positionering med hjälp av kombinerade GPS/GLONASS sensor

Direkt kommunikation med HQ

Automatiserade positioneringsrapporter                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        

Läs mer om personlarm här