Schindler och Total Car i lönsam miljösatsning

– Servicefordonen förses med avancerad positioneringsteknik för ökad kundservice och miljöhänsyn

Schindler Hiss AB, ledade inom hissar och rulltrappor, installerar Total Cars lösning GPSmart i större delen av den svenska flottan av servicefordon för uppföljning och navigation. Den integrerade lösningen ökar service-enheternas effektivitet och lönsamhet genom att bidra till att hinna fler uppdrag och förbruka mindre bränsle.