Sköndals Åkeri AB och Total Fleet

– Lönsam investering i GPS-baserad uppföljning av fordon

Sköndals Åkeri AB, etablerades 1984 och har idag 21 anställda och 19 fordon av varierande storlek. Företagets huvudsakliga målgrupp och inriktning är livsmedel och styckegods. I september 2008, tog bolagets ledning beslutet att utvärdera vilka tekniska möjligheter marknaden erbjöd för att effektivisera och skapa bättre överblick och uppföljning av fordonsflottan.