Trafiksäkerhet – Ecodriving

Drivexpert ecodriving

Drivexpert – system för ecodriving som ger bättre trafiksäkerhet och bränslebesparing

Drivexpert analyserar den enskilde föraren, eller hela fordonsflottan i syfte att utveckla och främja ett mer miljövänligt, ekonomiskt och säkrare körsätt. Genom den utförliga analysen kan utbildning av förarna genomföras på ett effektivt, ekonomiskt och individanpassat sätt.

Ecodriving

 

 

 

 

Drivexpert betygsätter och analyserar körningen utifrån miljöaspekt, ekonomi och säkerhet. Systemet bidrar till att utveckla ett grönare, mer miljövänligt och ekonomiskt körsätt vilket leder till bränslebesparing, s k ecodriving:

 • Bränslebesparing ger minskad kostnad och lägre miljöpåverkan
 • Ett anpassat körbeteende minskar risken för olyckor
 • Miljövänligt körbeteende och lugnare framfart påverkar företagets varumärke positivt

Drivexpert ecodriving

Drivexpert skapar genom att poängsätta körning, ett förar- och fordons unikt ”DNA” som:

 • Ger analysdata samt förar- och fordonsunika profiler baserade på verklig körning
 • Analysdata och poängsystem för enskild förare, grupp eller hela fordonsflottan
 • Sammansatta och utförliga grafer och vyer ger snabb och tillförlitlig information
 • Analysdata ger underlag för anpassad utbildning och förbättring
 • Poängsystemet ger incitament för individ och grupp att förbättras

Drivexpert är tillgängligt:

 • i SaaS (Software as a Service) mode
 • som ett säkert fristående paket med access över Internet
 • i kombination och integrerat med resurshanteringssystemet Total fleet

Kontakta oss för ytterligare information.

Ladda ner Drivexpert Produktblad