Föraridentifiering

Har ni en poolbil/servicebil eller olika förare på samma fordon?

Till våra fastmonterade GPS:er kan vi montera flera tillval. På bilden ovan en knappsats, med en inbyggd påminnelsesignal.