Behöver Ni redovisa väghållningsfordon-vi har lösningen!

Ruggad Körjournal för väghållningsfordon – Med specialanpassade knappar för enkel redovisning av utfört arbete.

En IP klassad låda med ciggkontakt som enkelt kan användas i valfritt fordon,  alt. fastinstallerad.

Ruggad IP klassad Låda med Cigg Laddare och knappar för förenklad redovisning av utfört arbete

  • Ta ut loggar på utfört arbete för att redovisa för kund.
  • Möjlighet att i realtid se nuvarande positioner.

  • Karta med rutter fordonet kört, sorterat efter aktiviteter.

  • Tillgång för kunder att få egna login uppgifter.

  • Få noteringar och larm om t.ex hinder på väg, avvikelser från arbetsområden, frånvaro, etc.

Läs mer om elektronisk körjournal här