Drivexpert – system för ecodriving, fokuserar på bränslebesparing genom att analysera den enskilde föraren, grupp av förare eller hela fordonsflottans körbeteende. Genom den utförliga analysen kan utbildning av förarna genomföras på ett effektivt och individanpassat sätt.

Ett körbeteende som medför bränslebesparing är inte bara en fråga om minskade kostnader utan också viktigt för miljön.

Ecodriving ger bränslebesparing genom bättre körbeteende

Drivexpert betygsätter och analyserar körningen utifrån miljöaspekt, ekonomi och säkerhet. Systemet bidrar till att utveckla ett grönare, mer miljövänligt och ekonomiskt körsätt och ett bättre körbeteende vilket leder till bränslebesparing, s k ecodriving:

 • Bränslebesparing ger minskad kostnad och lägre miljöpåverkan
 • Ett anpassat körbeteende minskar risken för olyckor
 • Miljövänligt körbeteende och lugnare framfart påverkar företagets varumärke positivt

Ecodriving - bränslebesparing genom analys av körbeteende

Med tillbehöret Driver Feedback Dispaly (DFD) så får föraren direkt information angående sin körning.

Drivexpert skapar genom att poängsätta förarens körbeteende, ett förar- och fordonsunikt ”DNA” som:

 • ger analysdata samt förar- och fordonsunika profiler baserade på verklig körning
 • analysdata och poängsystem för enskild förare, grupp eller hela fordonsflottan
 • sammansatta och utförliga grafer och vyer ger snabb och tillförlitlig information
 • analysdata ger underlag för anpassad utbildning och förbättring
 • poängsystemet ger incitament för individ och grupp att förbättras

Drivexpert är tillgängligt

 • i SaaS (Software as a Service) mode
 • som ett säkert fristående paket med access över Internet
 • i kombination och integrerat med resurshanteringssystemet Total fleet

 

 Kontakta oss för ytterligare information på 08 52 50 93 90

Ecodriving - bränslebesparing genom analys av körbeteende

Ecodriving - bränslebesparing med Drivexpert