VAD ÄR EN ELEKTRONISK KÖRJOURNAL?

GPS, Puck, Dosa, Svarta lådan. Denna produkt, en elektronisk körjournal, kan kallas många namn och är idag ett populärt hjälpmedel för alla som bedriver en verksamhet med fordon.

Vare sig det handlar om en bil eller fordonsflotta på hundratals bilar så behöver man ett enkelt sätt kunna redogöra hur dessa fordon brukas i tjänsten.

En elektronisk körjournal loggar fordonets aktiviteter via GPS, och eventuella signaler från motorn (tändning) , t.ex. position, hastighet, start och stop. Denna information skickas till en plattform som bearbetar denna data så att den kan redovisas i form av t.ex. rapporter.

Varför elektronisk körjournal från Totalcar?

Vi på Totalcar har varit aktiva sedan 2005, och specialiserar oss på att ta fram skräddarsydda lösningar för våra kunder. Vi erbjuder hård och mjukvarulösningar som kan ge mycket mera kontroll, säkerhet, och överblick än de grundläggande funktionerna.

T.ex. kan vår utrustning sköta identifiering av förare, redovisa körbeteende, temperaturer, privat resor, tomgångskörning, mm.

Vi tar även fram specialanpassad övervakning av externa system så som alkolås, bil larm, och generatorer.

All den data vi övervaknar finns tillgänglig i skräddarsydda rapporter och automatiska larm kan ställas in så inget kan missas.

Informationen finns tillgänglig live i systemet upp till 3 månader (efter datalagringsdirektivets krav)

Via våra web och mobila applikationer kan man även följa sina fordon i realtid, och får notiser och varningar direkt.

Vår mobila körjournal app för förare erbjuder även möjligheten att lägga till kommentarer på resor, växla till privat läge, samt ta emot och kvittera uppdrag.

Alla våra kunders projekt utvecklas och supportas av våra egna specialister som brinner för tekniken, och eftersom vi jobbar direkt mot våra kunder utvecklar och förbättrar vi ständigt våra tjänster efter det som efterfrågas på marknaden.

Som exempel har vi tagit fram speciella hjälpmedel för våra kunder när det gäller vägtullarna i Stockholm.

VAD SÄGER REGLERNA OM ELEKTRONISK KÖRJOURNAL?

”I lagtexten finns inget uttryckligt krav på körjournal. En samlad bedömning görs av de olika omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt rättspraxis är dock körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån.”

 Klicka här för att läsa mer om Skatteverket regler

”Företag som vill använda GPS-positionering av fordon för elektroniska körjournaler får göra det utan att först få förarnas godkännande. Det förutsätter dock att ett antal villkor är uppfyllda. Bland annat får inte fler uppgifter än nödvändigt samlas in av systemet.”

 Klicka här för att läsa mera om datalagring från Datainspektionen