ISA - Intelligent Speed Adaption - intelligent anpassning av hastighet

Ökad trafiksäkerhet med ISA – intelligent stöd för anpassning av hastighet.

 ISA – Intelligent stöd för anpassning av hastighet

Enhetens GPS-mottagare och dator, motsvarar den som finns i en navigator, samt Trafikverkets databas, NVDB, med det svenska vägnätets gällande hastighetsbegränsningar. GPS-tekniken i Total ISA registerar fordonets hastighet och jämför den med den på platsen gällande hastighetsbegränsningen.

Total ISA tar även hänsyn till tilläggsskyltar med exempelvis datum och tidsstyrd hastighetsbegränsning. Hänsyn tas även till typ av fordon, personbil eller lastbil. Förändringar i Trafikverkets databas uppdateras via enhetens minneskort, eller i realtid genom integration med TotalCar kommunikationslösning. Uppdateringar förmedlas direkt till Total ISA och överensstämmelse uppnås med den verkliga situationen på platsen där fordonet befinner sig.

Tydliga signaler assisterar föraren

Via den tydliga stora, högupplösta, displayen visas gällande hastighetsbegränsing parallellt med fordonets aktuella hastighet. Skulle hastigheten överskrida begränsningen, blinkar hastighetssymbolen samtidigt som ljudsignal avges för att informera föraren att anpassa hastigheten.

Trafikverket om ISA <läs mer HÄR>