Slipp onödiga utgifter med Total Cars kombinerade system för personalliggare som ger Er rätt verktyg för att hantera personal och fordonsflotta.

Våra robusta IP klassade personalliggare går att använda i bilen eller på arbetsplatsen, och finns att hyra på valfri tid* eller köpas loss direkt.

Våra personalliggare kan kombineras med våra elektroniska körjournaler samt personlarm för att ge en fullständig bild på arbetsstyrkan.

Komplett system för personalliggare i fordon eller på arbetsplatsen

Total Car erbjuder nu ett fullständigt system för personalliggare som även kan samköras med våra körjournaler.

Du får möjlighet att logga in på arbetsplatser via våra portabla enheter, samt direkt via körjournalerna.

Personalliggare är ett komplett system för ditt företag att administrera personalnärvaro. Systemet levererar i sin tur kontroll och överblick över personalstyrkan.                                                                         

Varför välja Total Cars Personalliggare?

  • Lätt att hålla tillsyn på personer på plats.
  • Enkel in/ut-checkning med ID06-kort eller ID tag.
  • Kontroll av närvarostatus.
  • Lätt för anställda att hantera
  • Närvaron på arbetsplatsen
  • Bekräftelse av arbetstid
  • En elektronisk personalliggare ger dig timrapport på alla företag
  • Det hjälper dig göra snabb efterkalkyl på projektet
  • Administration sker direkt i webben eller i app

Närvaron registreras med fördel med ett ID06-kort, eller ID tag för att sedan lagras i mjukvaran Totalfleet. Från och med att lagen börjar gälla kommer Skatteverket att göra oanmälda besök för att kontrollera att lagen följs.

*min 3 mån