Personlarm TotalTrack Nano 20

Trådlöst och skalbart sensor system för personlarm

Ett personlarm ger dina medarbetare en tryggare arbetsmiljö. För ensamarbetare och för anställda i högriskyrken är ett personlarm en viktig faktor som ökar den personliga säkerheten på arbetsplatsen och ger mer trygghet i arbetet.

Vid en händelse när medarbetaren behöver omedelbar assistans kan denne larma via sitt personlarm och bli lokaliserad med GPS och positionsrapporter.

TotalTrack nano personlarm

Några viktiga egenskaper hos våra personlarm:

– Temperatur

– Tryck

– Rörelse

– E-Kompass

– Kollision

– Ljus

– Ljud

Personlig säkerhet för personal med högriskjobb genom personlarm

Man Down Larm

IP66 klassad

Precis positionering med hjälp av kombinerade GPS/GLONASS sensor

Direkt kommunikation med HQ

Automatiserade positioneringsrapporter

.