TotalTrack Nano personlarm

TotalTrack Nano 20 personlarm

Trådlöst och skalbart sensor system för personlarm.

TotalTrack nano personlarm

– Temperatur

– Tryck

– Rörelse

– E-Kompass

– Kollision

– Ljus

– Ljud

Personlig säkerhet för personal med högriskjobb genom personlarm

Man Down Larm

IP66 klassad

Precis positionering med hjälp av kombinerade GPS/GLONASS sensor

Direkt kommunikation med HQ

Automatiserade positioneringsrapporter

.