Teknisk utveckling

Total Cars värmesitsar har utvecklats i nära samarbete med fordonsindustrin, och uppfyller de allra flesta specifikationer som ställs där inom. Omfattande forskning och tester har gjorts för att erhålla en optimal funktion, samt en säker produkt för ett långvarigt användande.Några större testområden är:

 • Åldrings provning i fuktig miljö
 • Utmattningsprovning med punktbelastning, tryck och vridprov vid olika yttre miljöförhållanden
 • Vibrationsprov
 • Brandprov

 Typer, specifikationer och uppbyggnadsteknik

Total Cars värmesitsar är uppbyggda med ledande värmekabel mellan olika typer av material, som t.ex. filtmaterial eller polyeten.
Det är även möjligt att få vattensäkra lösningar med PVC isolering.
För enkelt montage, alla värmesitsar kan levereras med anpassade varianter av klister, anslutningar och kablage.

Typer av styrningar

Total cars värmesitsar kan utformas med ett flertal olika typer av brytare och styrningar, som t.ex. termostater och sensorer eller överhettningsskydd som termostater eller säkringar. Typiska termostater för kontroll av temperaturen är standard ½ tums med optimerad av/påslagning av temperaturen.
Några fördelar med vår design och utformning

 • Hög effekt, låg kostnad
 • Välj 1 eller 3 effektlägen
 • Flexibel
 • Möjlighet till egen design
 • Hög utmattningstålighet
 • Kundspecifik tillverkning
 • Flamskyddad

Exempel på applikationstyper

Beroende på uppbyggnad, kan våra värmare utformas för en stor mängd av olika applikations områden som t.ex.:

 • Automotive/Fordonsbranschen
 • Golfbilar
 • Motorcyklar
 • Snöskotrar
 • Skidliftar
 • ATV
 • UTV
 • Entreprenadmaskiner och traktorer
 • Militärfordon
 • Marina fordon
 • Publika platser som t.ex. utomhusarenor

TILLBAKA till värmesitsar …