Elektronisk körjournal från TotalCar

En elektronisk körjournal frigör tid åt dig och ditt företag.

Total Fleet - System för uppföljning av fordon

Kompletta GPS och fleet management system.

DrivExpert - för ett grönt körbeteende & bränslebesparing

Bränslebesparing och förbättrat körbeteende

DrivExpert - för ett grönt körbeteende & bränslebesparing

Bränslebesparing och förbättrat körbeteende

LÖNSAM UPPFÖLJNING I DATOR OCH MOBIL

Elektronisk Körjournal

GPS i Realtid

Automatiska Rapporter

ID06 Föraridentifiering

Total Nano Personlarm

DrivExpert Körbeteende

Geofencing, Total Track Spårning

Total Track Spårning

Total Com Uppdragshantering

Ruttoptimering

Läs mer om våra produkter

LÄS MER

PRODUKTER

ELEKTRONISK KÖRJOURNAL

  • Posted by Totalcar Support
  • On april 1, 2016
Spara tid och pengar åt dig själv och företaget genom att installera Total Car Fleet system som uppfyller skatteverkets alla krav. En elektronisk körjournal säkerställer att all dokumentation och loggning av kördata i körjournalen överensstämmer med skatteverkets krav. Idag är det viktigt att föra sin körjournal korrekt och efter skatteverkets anvisningar för att slippa onödig […]
LÄS MER

Trafiksäkerhet – Ecodriving

  • Posted by Totalcar Support
  • On april 1, 2016
Drivexpert – system för ecodriving som ger bättre trafiksäkerhet och bränslebesparing Drivexpert analyserar den enskilde föraren, eller hela fordonsflottan i syfte att utveckla och främja ett mer miljövänligt, ekonomiskt och säkrare körsätt. Genom den utförliga analysen kan utbildning av förarna genomföras på ett effektivt, ekonomiskt och individanpassat sätt.         Drivexpert betygsätter och analyserar […]
LÄS MER

Ruttoptimering och uppdragshantering

  • Posted by Oskar Svensson
  • On april 1, 2016
Genom att integrera mobil navigation och meddelande hantering till positioneringssystemet Total Fleet, får ni ett komplett system för uppdragshantering. Minskade kostnader minimera körsträckor genom ruttoptimering utnyttja dem mest lämpliga resursen utnyttja personalens tid maximalt minska kostnader för bränsle och underhåll Ökad produktivitet Total Com managementmodul, Total Fleet, ger användaren möjlighet att söka samtliga rörliga transportenheter i […]
LÄS MER

GPS Personlarm

  • Posted by Totalcar Support
  • On april 1, 2016
Total Nano personlarm skyddar dig och din personal i alla situationer. Ett personlarm är en trygghet för den som kan utsättas för våld, hot eller olyckshändelser i sitt arbete. Förhöjd säkerhet för bland annat ensamarbetande genom att vårt personlarm har GPS/GLONASS lokalisering. Produktblad personlarm Liten, prisvärd personlarm-enhet med många inbyggda sensorer: Temperatur Tryck Rörelse e-kompass […]
LÄS MER